Kwerendy - bazy danych materiałów obcojęzycznych

Tworzymy bazy danych na zamówienie. Przeszukujemy ogólnodostępne i specjalistyczne bazy danych, materiały źródłowe, literaturę przedmiotu w językach: angielskim, arabskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.

Oferujemy:

  • zbieranie i tłumaczenie specjalistycznych informacji z różnych dziedzin naukowych oraz dotyczących najbardziej aktualnych osiągnięć w różnych gałęziach gospodarki
  • przeglądanie i gromadzenie najnowszej literatury przedmiotu, sporządzanie skorowidzów
  • gromadzenie materiałów źródłowych do referatów, prac naukowych, monografii, prac magisterskich i licencjackich
  • przeszukiwanie obcojęzycznych i krajowych archiwów, specjalistycznych i ogólnodostępnych baz danych na terenie Polski i za granicą (biblioteki, urzędy gmin, miast, kancelarie parafialne, zbiory muzealne, itd.), w celu znalezienia informacji, dokumentacji i danych dot. spraw majątkowo-spadkowych, informacji osobowych (np. o losach krewnych i przyjaciół, którzy wyemigrowali i ślad po nich zaginął).

Zakres prac i terminy zawsze do uzgodnienia.