Пошук

Пошук в загальнодоступних і спеціалізованих базах даних  першоджерел і літератури по інтересуючому питанні на англійській, арабській, іспанській, німецькій, російській і українській мовах.


ПРОПОНУЄМО

  • підбір і переклад спеціалізованої інформації з різних галузей науки, а також інформації, яка відноситься до самих сучасних досягнень в різних галузях экономіки
  • перегляд і нагромадження найновішої літератури по інтересуючому питанню, виготовлення предметних покажчиків 
  • відбір першоджерел до рефератів, наукових і дипломних робіт, монографій
  • пошук документів в польських і зарубіжних архівах, в спеціалізованих і загальнодоступних базах даних як на території Польщі, так і за границею (бібліотеки, районні і міські установи, канцелярії церковних приходів, музейні фонди і т.д.) з метою відшукання інформації і документів, зв’язаних з маєтково-спадковими і особовими справами (наприклад, доля родичів або друзів, які емігрували і пропали безвісти).

    Об’єм робіт і строки підлягають узгодженню!