КОНТАКТ

Адреса: 
Агентство Перекладів і Пошуків EUROKRAK в Кракові,
ul. Stradomska 16/1,
тeл./фaкс: 0048 12 647 57 52; 0048 12 632 34 58;
мобільний: 0048 601 867 508;

e-майл: eurokrak@eurokrak.p; eurokrak@2pl.krakow.pl; eurokrak@onet.eul